چگونگی انجام تشریفات کالاهای ترانزیت داخلی و خارجی

بخشنامه گمرک ایران درخصوص چگونگی انجام تشریفات کالاهای عبور داخلی و خارجی شماره : ۶۷۱۲۶/۱۰۸/۲۱۷/۵۵                                              تاریخ: ۱۷/۰۴/۱۳۹۳ با سلام و احترام- پیرو بخشنامه شماره ۲۰۸۲۰/۹۳ مورخ ... ادامه مطلب