چگونگی انجام تشریفات کالاهای ترانزیت داخلی و خارجی

بخشنامه گمرک ایران درخصوص چگونگی انجام تشریفات کالاهای عبور داخلی و خارجی شماره : ۶۷۱۲۶/۱۰۸/۲۱۷/۵۵                                              تاریخ: ۱۷/۰۴/۱۳۹۳ با سلام و احترام- پیرو بخشنامه شماره ۲۰۸۲۰/۹۳ مورخ ... ادامه مطلب

صادرات

صادرات و فروش کالا در کشورهای خارجی یکی از فعالیت هایی است که بدون داشتن اطلاعات کافی انجام آن سبب از دست رفتن سرمایه ها و ... ادامه مطلب